Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w dniu 26 czerwca 2009r. (piątek) o godz. 11:15, sala 316, bud. B-1 poświęcone publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ na temat:

„Właściwości mechaniczne i histologiczne struktur aorty brzusznej w procesie rozwoju tętniaka”

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktorantki – referuje: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Promotor Doktorantki.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. „Właściwości mechaniczne i histologiczne struktur aorty brzusznej w procesie rozwoju tętniaka” – mgr inż. Magdalena KOBIELARZ.
 5. Przedstawienie opinii recenzentów: – dr hab. inż. Grzegorz Janusz MILEWSKI, prof. nadzw. PK Politechnika Krakowska – dr hab. inż. Jerzy KALETA, prof. nadzw. PWr. Politechnika Wrocławska
 6. Odpowiedzi Doktorantki na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktorantki.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Magdalenie KOBIELARZ (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.