Charakterystyka materiałów w skali makro, mikro i nano

20 stycznia 2010 o godz. 11:15, w sali 208, bud. B-1

odbędzie się Seminarium Zespołu Materiałoznawstwa

dr inż. Maciej LACHOWICZ

wygłosi referat pt. 

"CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW

W SKALI MAKRO, MIKRO I NANO"