MNiSW wspiera publikacje w najlepszych czasopismach

Rozpoczął się nabór wniosków w kolejnym konkursie w ramach programu „Iuventus Plus”. Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. Do 15 września 2011 r. można zgłaszać projekty stanowiące kontynuację badań naukowych, których wyniki zostały opublikowane albo przyjęte do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JRC) lub Reference Index for the Humanities (ERIH).