Seminarium MATERIAŁOZNAWSTWA

14 grudnia 2011, o godz.11:15, w sali 208, w bud. B-1

odbędzie się Seminarium Materiałoznawstwa

mgr inż. Małgorzata RUTKOWSKA-GORCZYCA

przedstawi rozprawę doktorską (przed jej przyjęciem do recenzji)

nt. "WPŁYW DODATKU FAZY NANODIAMENTOWEJ NA WYBRANE

WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTOWYCH POWŁOK

NIKLOWYCH NANOSZONYCH METODĄ DETONACYJNĄ"