Telefony w B1 — utrudnienia

W dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, wykonawca robót budowlanych w budynku B1 rozpoczął montaż centrali telefonicznej. W związku z tym pojawiły się problemy z łącznością telefoniczną urządzeń podłączonych do centrali wewnętrznej Politechniki Wrocławskiej.
Zgodnie z informacjami od wykonawcy robót budowlanych łączność telefoniczna zostanie przywrócona w najbliższą środę.
Będę zobowiązany za poinformowanie pracowników o przyczynach utrudnień i przewidywanym terminie przywrócenia łączności telefonicznej.