Archiwum kategorii: Aktualności

PhD Studentship in Safety of Indoor Use of Fuel Cell and Hydrogen Systems

Applications are invited for a PhD studentship in “Safety of Indoor Use of Fuel Cell and Hydrogen Systems”. Candidates should hold a first or upper second class honours degree in an engineering discipline or a cognate area. Successful candidates will enrol as of January 2012, on a full-time programme of research studies leading to the award of the degree of Doctor of Philosophy.

The studentship will comprise fees (Home and EU rate) and an annual stipend of £13,590. It will be awarded for a period of up to three years subject to satisfactory progress and is tenable in the Faculty of Art, Design and the Built Environment at the Jordanstown Campus.

The closing date for receipt of completed applications is 9th December 2011

Interviews will be held late December

Funding source: FP7 FCH JU project HyIndoor “Pre-normative research on safe in-door use of fuel cells and hydrogen systems”

Supervisor 1: Professor Vladimir Molkov
Supervisor 2: Dr Sile Brennan

Description:
The candidate will join the HySAFER team participating in the European project HyIndoor “Pre-normative research on safe in-door use of fuel cells and hydrogen systems”, funded by the Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). The aim of this PhD study is to use contemporary analytical and numerical methods, including computational fluid dynamics (CFD), to close knowledge gaps in safety of the indoor use of fuel cell and hydrogen (FCH) systems. The objectives of the study include analysis of unignited releases and dispersion of hydrogen indoor in conditions of ventilation, under-ventilated fires, and mitigation of accident consequences. The severity of the consequences of different realistic accident scenarios will be modelled to assist in the development of safety strategies and engineering solutions for inherently safer indoor use of FCH systems. The candidate will have support from HySAFER researchers and access to unique experimental data, available from the collaborators on the project, to validate models and simulations. He/she will be involved in the development of engineering tools that will be applied for safety design for the indoor use of FCH installations.

More info…

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu

12 stycznia 2011 (środa) o godz. 13:15

 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jakuba SŁOWIŃSKIEGO

na temat:

"ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W KONSTRUKCJI

INDYWIDUALNEGO IMPLANTU KOSTNEGO"

Promotor:

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr. – Politechnika Wrocławska 

Recenzenci:

dr hab. inż. Celina PEZOWICZ, prof. nadzw. PWr. –  Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej PWr. oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego PWr. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskujsji na rozprawą.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

uprzejmie zawiadamia, że dnia

27 października 2010 (środa) o godz. 15:00

we Wrocławiu przy ul.Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Eweliny ŚWIĄTEK-NAJWER

na temat:

"Optymalizacja zabiegów korekcji kończyn dolnych w wykorzystaniem

systemu nawigacyjnego wspomaganego ultrasonografią"

Promotor:

prof. dr hab. inż.Romuald BĘDZIŃSKI, członek korespondent PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Witold KOSIŃSKI

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

prof. dr hab. inż. Marek RYBACZUK

Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie

i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

PLATON – zakup oprogramowania dla obliczeń kampusowych

10.09.2010, 09:19
W najblizszych dniach zapadną decyzje odnośnie do zakupu oprogramowania dla projektu PLATON – obliczenia kampusowe.Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego

Administrorami klastra obliczeń kampusowych są Panowie Grzegorz Kosicki i Maciej Małecki.

Sprzęt i oprogramowanie będą przeznaczone głównie dla badań naukowych, w tym takich prac dyplomowych, obliczeń do których nie można wykonać na komputerach wydziału. Nie będzie natomiast możliwe wykorzystanie sprzętu i oprogramowania do masowych zajęć dydaktycznych.

Projekt Platon realizowany jest od lipca 2008 do lipca 2012, a jego celem jest rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.

Więcej informacji na stronach Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego.

Polska realizuje pięć kolejnych projektów UE w programie LUDZIE

Jak podał serwis Nauka w Polsce polskie uczelnie realizują pięć kolejnych programów finansowanych ze środków europejskich.

Jak powiedziała PAP Bogna Hryniszyn z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, projekty koordynowane przez polskie instytucje to „STA-DY-WI-CO” Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz „INSYSM” Politechniki Śląskiej z udziałem firmy Euro-Projekt.

Koordynator Programu „Ludzie” 7. Programu Ramowego wymieniła też projekty wspierane przez polskie instytucje. Pierwszy to „HYDROFRAC” – koordynowany przez Aberystwyth University z Wielkie Brytanii. Jego polscy uczestnicy to: Politechnika Rzeszowska, Eurotech Sp. z o.o. oraz Zakład Robót Górniczych z Krosna.

Drugi projekt – „GREEN KITCHEN” – koordynuje Whirlpool Europe z Włoch, a polskim uczestnikiem jest Politechnika Wrocławska.

Trzeci projekt to „INFER”, w którym rolę koordynatora pełni Bournemouth University z Wielkiej Brytanii, a polskim partnerem jest przedsiębiorstwo Research & Engineering Sp. z o.o.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że dnia 31 marca 2010 (środa) o godz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka BOMBY na temat:

TŁUMIENIE W MATERIALE O GIGANTYCZNEJ MAGNETOSTRYKCJI. EKSPERYMENT, MODELOWANIE, IDENTYFIKACJA

Promotor: dr hab. inż. Jerzy KALETA, prof. nadzw. PWr.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogdan DOBRUCKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN, prof. zw. – Politechnika Białostocka

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej PWr. (pok.434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok.3.5.1, bud.B-4, ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że dnia 17 marca 2010 (środa) o dodz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316, bud B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty FIGURSKIEJ na temat:

„Mechanical, histological and biological analysis of artificial joint loosening”

Promotor I: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI- Politechnika Wrocławska

Promotor II: prof. Ingrid MILOSEV – Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr. Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434 A-1) we Wrocławiu oraz Bibliotece Wydziału Mechanicznego, pok.3.5.1, bud B-4, ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Posiedzenie Rady Instytutu

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się 02 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka BOMBY i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA, prof. nadzw. PWr. (głosowanie tajne).
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Figurskiej prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
 3. Dyskusja nad programem IPS – referują: dr inż. Grzegorz Pękalski. doc. oraz dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Posiedzenie Rady Instytutu

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się 02 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka BOMBY i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA, prof. nadzw. PWr. (głosowanie tajne).
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Figurskiej prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
 3. Dyskusja nad programem IPS – referują: dr inż. Grzegorz Pękalski. doc. oraz dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.