Archiwa tagu: Wodór

PhD Studentship in Safety of Indoor Use of Fuel Cell and Hydrogen Systems

Applications are invited for a PhD studentship in “Safety of Indoor Use of Fuel Cell and Hydrogen Systems”. Candidates should hold a first or upper second class honours degree in an engineering discipline or a cognate area. Successful candidates will enrol as of January 2012, on a full-time programme of research studies leading to the award of the degree of Doctor of Philosophy.

The studentship will comprise fees (Home and EU rate) and an annual stipend of £13,590. It will be awarded for a period of up to three years subject to satisfactory progress and is tenable in the Faculty of Art, Design and the Built Environment at the Jordanstown Campus.

The closing date for receipt of completed applications is 9th December 2011

Interviews will be held late December

Funding source: FP7 FCH JU project HyIndoor “Pre-normative research on safe in-door use of fuel cells and hydrogen systems”

Supervisor 1: Professor Vladimir Molkov
Supervisor 2: Dr Sile Brennan

Description:
The candidate will join the HySAFER team participating in the European project HyIndoor “Pre-normative research on safe in-door use of fuel cells and hydrogen systems”, funded by the Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). The aim of this PhD study is to use contemporary analytical and numerical methods, including computational fluid dynamics (CFD), to close knowledge gaps in safety of the indoor use of fuel cell and hydrogen (FCH) systems. The objectives of the study include analysis of unignited releases and dispersion of hydrogen indoor in conditions of ventilation, under-ventilated fires, and mitigation of accident consequences. The severity of the consequences of different realistic accident scenarios will be modelled to assist in the development of safety strategies and engineering solutions for inherently safer indoor use of FCH systems. The candidate will have support from HySAFER researchers and access to unique experimental data, available from the collaborators on the project, to validate models and simulations. He/she will be involved in the development of engineering tools that will be applied for safety design for the indoor use of FCH installations.

More info…

Introduction to Smartec. Optical sensors in monitoring of civil contructions

We wtorek, 26.06.2007 (wtorek), w sali 117 o godz. 11.15 odbędzie się seminarium

Introduction to Smartec. Optical sensors in monitoring of civil contructions

prowadzone przez inż. Daniele POSENATO (IT Engineer & Project Engineer) z firmy Smartec w Szwajcarii.

Firma Smartec jest naszym partnerem w zakresie aplikacji sensorów światłowodowych w badaniach zbiorników kompozytowych na paliwa samochodowe (metan, wodór). Smartec, co ciekawe, jest bardzo udanym naukowo i biznesowo przykładem firmy typu Spin-Off, którą założyli dwaj doktorzy z Uniwersytetu Technicznego w Lozannie.

Wiecej informacji o firmie znaleźć można na stronie http://www.smartec.ch/

10th Polish-Ukrainian-German Summer School on Fracture Mechanics

w dniach 11-14 czerwca odbędzie się jubileuszowa 10th Polish-Ukrainian-German Summer School on Fracture Mechanics. Miejscem Szkoły jest "Zamek Na Skale" w Trzebieszowicach.

Więcej informacji na stronach WWW Letniej Szkoły Mechaniki Pękania

Pierwsze zdjęcia już dostępne!

X Letnia Szkoła Mechaniki Pękania poświęcona będzie, poza informacjami o najnowszych osiągnięciach Mechaniki Pękania, omówieniu prac związanych z tzw. „programem wodorowym”, którego celem jest szerokie wykorzystanie w gospodarce wodoru jako nośnika energii.

Wdrażanie tego programu powoduje z kolei konieczność rozwiązania różnorodnych problemów naukowych, zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych, w tym również z zakresu mechaniki pekania.

W ramach poprzednich dziewięciu szkół, organizowanych na przemian w Polsce, Niemczech oraz na Ukrainie, zapoznano dużą liczbę doktorantów i dyplomantów z osiągnięciami nauki w zakresie najszerzej rozumianej mechaniki pękania. Szkoły te poświęcone były zagadnieniom modelowania, metodom eksperymentalnym i różnorodnym aplikacjom.

Ważnym dodatkowym celem było zawsze pogłębianie kontaktów naukowych między placówkami i uczonymi krajów organizujących Szkoły oraz konsultacje dla specjalistów praktyki.

Po trzyletniej przerwie zdecydowaliśmy się podjąć organizacji jubileuszowej dziesiątej Szkoły. Patronat nad Szkołą obejmie Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który będzie też prelegentem.

Samochody na wodór

obraz018_t W ramach realizacji programu Storage of Hydrogen (StorHy, 6 Program Ramowy UE) Instytut ma zapewniony kontakt z producentami samochodów zasilanych wodorem. Zdjęcia prezentują samochód BMW 7 (wersja: hydrogen) w rękach naszych „kierowców fabrycznych”, tzn. dra W. Błażejewskiego i mga Pawła Gąsiora. Jazdy próbne przeprowadzono w dniach 27-28 lutego br. na terenie Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) w Berlinie.

Samochody na metan i wodór: kiedy, za ile i czy bezpieczne?

logo_64prowadzący dr hab. inż. Jerzy Kaleta, dr inż. Wojciech Błażejewski (Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wydział Mechaniczny, PWr)
inni uczestnicy Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, Dolnośląskie Linie Autobusowe we Wrocławiu
pasaż Niezawodna technika
miejsce Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-1, ul. Smoluchowskiego 25, sala 316
terminy imprezy 2006-09-18: 10:15 – 11:00
forma imprezy wykład pokaz
wiek uczestników bez ograniczeń
uwagi Pokaz odbędzie się przed budynkiem B-1 przy ul. M. Smoluchowskiego 25. Ilość miejsc: 100.

Byliśmy na wystawie kompozytów – JEC 2006

jecW dniach 29 – 30.03.2006 grupa pracowników naszego Instytutu, realizująca projekt „Storage of Hydrogene – StorHy” (IP, 6FP) oraz grupa studentów zrzeszona w Kole Naukowym Materiałoznawstwa odwiedziła wystawę kompozytów – JEC 2006 w Paryżu. Na wystawie zaprezentowało się około 200 czołowych firm oraz instytutów badawczych z całego Świata. Można było zobaczyć i zapoznać się z najnowszymi materiałami kompozytowymi, technologiami, osiągnięciami naukowymi, oprogramowaniem, metodami i systemami pomiarowymi itp.

Szczegółowe sprawozdanie z wystawy zostanie przedstawione na jednym z najbliższych wolnych posiedzeń Seminarium Dynamiki (prawdopodobnie 17.05.06 oraz na zebraniu Koła Naukowego Materiałoznawców (po 18.04.06). Dokumentację zdjęciową można zobaczyć na stronie: http://www.immt.pwr.wroc.pl/~gasior/Paryz_JEC_2006/

Członkowie Koła Naukowego Materiałoznawstwa dziękują Panu Dziekanowi Wydziału Podstawowych Problemów Techniki – Prof. dr hab. inż Janowi Misiewiczowi oraz Dr hab. inż. Marianowi Hotlośowi, opiekunowi kół naukowych PWr Kierownikowi Działu Studenckiego panu mgr inż. Andrzejowi Ostoja-Soleckiemu, opiekunowi Koła Naukowego Materiałoznawstwa – dr inż. Grzegorzowi Pękalskiemu, Kierownikowi projektu StorHy – dr hab. inż Jerzemu Kalecie za pomoc finansową. Jednocześnie uczestnicy wyjazdy składają podziekowania organizatorowi przedsięwzięcia – dr inż. Wojciechowi Błażejewskiemu.

24. Co zastąpi tanią ropę – i kiedy?

science_logo2Problem w tym, że nie taką tanią. Kolejne rekordy ceny za baryłkę czarnego złota padają na światowych rynkach, a w międzyczasie naukowcy poszukują alternatywnych źródeł energii. Poszukiwania trwają dosłownie wszędzie, konstruuje się silnik na biopaliwa, wodór czy energię słoneczną. Choć prace są dość zaawansowane, na pewno będziemy musieli się nauczyć oszczędności i racjonalnego korzystania z tradycyjnych źródeł – by jak najbardziej oddalić moment wyczerpania naturalnych zapasów; przynajmniej do chwili, kiedy będziemy na to gotowi.

Bierzemy udział w programie badawczym Unii Europejskiej

Kierowany przez dr. hab. inż. Jerzego Kaletę zespół naukowców z Instytutu bierze udział w unijnym projekcie "StorHy" (Storage of Hydrogen), zrzeszającym 35 partnerów z 13 krajów europejskich. Obszerną informację na ten temat umiescił serwis Nauka w Polsce redagowany przez PAP.
oto fragment materiału:

 

"…od lat jednym z celów IMiMT jest rozwój interdyscyplinarnych badań stosowanych, umożliwiających budowę tzw. typoszeregu lekkich, wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych, które umożliwiłyby powszechne stosowanie metanu oraz wodoru jako paliwa samochodowego.

Kompozytowy zbiornik wysokociśnieniowy jest wzorcowym przykładem produktu łączącego w sobie dużą wiedzę naukową i inżynierską z zakresu konstrukcji, technologii, inżynierii materiałowej i metodyki badań doświadczalnych…"

Więcęj na tamat programu StorHy na oficjalnych stronach oraz wyniki wyszukiwania przez Google.