Samochody na wodór

obraz018_t W ramach realizacji programu Storage of Hydrogen (StorHy, 6 Program Ramowy UE) Instytut ma zapewniony kontakt z producentami samochodów zasilanych wodorem. Zdjęcia prezentują samochód BMW 7 (wersja: hydrogen) w rękach naszych „kierowców fabrycznych”, tzn. dra W. Błażejewskiego i mga Pawła Gąsiora. Jazdy próbne przeprowadzono w dniach 27-28 lutego br. na terenie Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) w Berlinie.