Interesujące narzędzie badawcze

We wtorek, 20 lutego kilka osób z Wydziału miało okazję uczestniczyć w prezentacji kamer termowizyjnych firmy Cedip Infrared Systems stosowanych jako narzędzie badawcze służące do obrazowania naprężeń wzstępujących w konstrukcji. 

Naprężenia na wierzchołku pęknięcia

Narzędzie, wykorzystując modele wiążące zmiany temperatury z różnymi zjawiskami (mchanicznymi) oraz zaawansowane przetwarzanie danych pozwala na obrazowanie tych zjawisk.

Więcej informacji można znaleźć na stronach firmy. Zastosowania „mechaniczne” opisane są dokładniej pod adresem  http://www.cedip-infrared.com/instrumentation/applications.php?id=6

Tam też można znaleźć więcej informacji na temat aparatury i jej zastosowań.