Byliśmy na wystawie kompozytów – JEC 2006

jecW dniach 29 – 30.03.2006 grupa pracowników naszego Instytutu, realizująca projekt „Storage of Hydrogene – StorHy” (IP, 6FP) oraz grupa studentów zrzeszona w Kole Naukowym Materiałoznawstwa odwiedziła wystawę kompozytów – JEC 2006 w Paryżu. Na wystawie zaprezentowało się około 200 czołowych firm oraz instytutów badawczych z całego Świata. Można było zobaczyć i zapoznać się z najnowszymi materiałami kompozytowymi, technologiami, osiągnięciami naukowymi, oprogramowaniem, metodami i systemami pomiarowymi itp.

Szczegółowe sprawozdanie z wystawy zostanie przedstawione na jednym z najbliższych wolnych posiedzeń Seminarium Dynamiki (prawdopodobnie 17.05.06 oraz na zebraniu Koła Naukowego Materiałoznawców (po 18.04.06). Dokumentację zdjęciową można zobaczyć na stronie: http://www.immt.pwr.wroc.pl/~gasior/Paryz_JEC_2006/

Członkowie Koła Naukowego Materiałoznawstwa dziękują Panu Dziekanowi Wydziału Podstawowych Problemów Techniki – Prof. dr hab. inż Janowi Misiewiczowi oraz Dr hab. inż. Marianowi Hotlośowi, opiekunowi kół naukowych PWr Kierownikowi Działu Studenckiego panu mgr inż. Andrzejowi Ostoja-Soleckiemu, opiekunowi Koła Naukowego Materiałoznawstwa – dr inż. Grzegorzowi Pękalskiemu, Kierownikowi projektu StorHy – dr hab. inż Jerzemu Kalecie za pomoc finansową. Jednocześnie uczestnicy wyjazdy składają podziekowania organizatorowi przedsięwzięcia – dr inż. Wojciechowi Błażejewskiemu.