Charakterystyka zmian mikrostrukturalnych i mechnizmów pekania (…)

Zakład Materiałoznawstwa IMiMT zaprasza na seminarium
w dniu 12 kwietnia 2006r. o godz. 11:15, sala 208, bud. B-1
mgr inż. Maciej LACHOWICZ
wygłosi referat pt.
"Charakterystyka zmian mikrostrukturalnych i mechanizmów pękania
występujących w trakcie spawania i obróbki cieplnej superstopu Inconel 713C"

Referat jest próbą przed ostatecznym seminarium zamykającym przewód doktorski.