Modelowanie za pomocą automatów komórkowych

12 kwietnia 2006r. o godz. 11:15 w sali 117, bud. B-1
odbedzie się seminarium Dynamiki
mgr inż. Julita CZOPOR
wygłosi referat pt.
"Modelowanie za pomocą automatów komórkowych"