Dostęp on-line do książek z bazy Safari

Politechnika Wrocławska wykupiła na okres roku (do listopada 2005) dostęp do publikacji elektronicznych zawartych w bazie danych Safari.

Z zasobów może korzystać jednocześnie 3 użytkowników. Wykaz tytułów może ulegać zmianie w zależności od Państwa propozycji. Każda z książek ma przydzieloną ilość punktów od 0,5 do 3, które odzwierciedlają jej wartość rynkową. Łączna wartość wszystkich książek nie może przekroczyć 25 punktów.

Biblioteka prosi o zgłaszanie propozycji książek, które powinny się w zestawie znaleźć.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. Tam też dostępny jest pełen wykaz publikacji (plik Excel), o dostęp do których można się ubiegać.