Dostęp do serii książkowych wydawnictwa Springer

Użytkownicy sieci uczelnianej Politechniki Wrocławskiej mogą korzystać z pełnych tekstów serii książkowych wydawnictwa Springer.

Czas trwania promocji: do 15 listopada 2004.

Dostęp obejmuje bieżące i archiwalne zeszyty 30 tytułów, m.in. z zakresu: chemii, biochemii, biotechnologii, chemii fizycznej, fizyki, biofizyki, astrofizyki, astronomii, matematyki, informatyki i robotyki

Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology
Advances in Polymer Science
Advances in Solid State Physics
ESO Astrophysics Symposia
Frontiers in Mathematics
The Handbook of Environmental Chemistry
Landolt-Bornstein – Group I Elementary Particles, Nuclei and Atoms
Landolt-Bornstein – Group II Molecules and Radicals
Landolt-Bornstein – Group III Condensed Matter
Landolt-Bornstein – Group IV Physical Chemistry
Landolt-Bornstein – Group V Geophysics
Landolt-Bornstein – Group VI Astronomy and Astrophysics
Landolt-Bornstein – Group VII Biophysics
Landolt-Bornstein – Group VIII Advanced Materials and Technologies
Lecture Notes in Computer Science
Lecture Notes in Control and Information Sciences
Lecture Notes in Earth Sciences
Lecture Notes in Mathematics
Lecture Notes in Physics
Lecture Notes in Physics monographs
Les Houches
Molecular Sieves – Science and Technology
Progress in Colloid and Polymer Science
Springer Tracts in Advanced Robotics
Springer Tracts in Modern Physics
Structure & Bonding
Topics in Applied Physics
Topics in Current Chemistry
Topics in Current Genetics
Topics in Organometallic Chemistry