Mikroelektryczna technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics)

Centrum Doskonałości
Sol-Gel Materials and Nanotechnology
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
Politechniki Wrocławskiej

Zaprasza na wykład

Mikroelektryczna technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics)”

który wygłosi prof. dr hab. Leszek GOLONKA (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej) w dniu 05.01.2005r. (środa), godz. 10:00, s. 117 B-1 (Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25).