Stypendia rządu francuskiego 2005-2006

Dział Informacji i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej przesłał do Instytutu broszurę z ofertą stypendialną rządu francuskiego na rok akademicki 2005/2006 dla studentów, absolwentów, doktorantów (doktoraty typu “cotutelle”) oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

Broszura jest dostępna w sekretariacie Instytutu.

Formularz francuski jest dostępny na stronie internetowej (www.ambafrance.org.pl). Formularz polski jest dostępnyna stronie internetowej (www.buwiwm.edu.pl).

Wnioski należy składać najpóźniej do 28 lutego 2005r.