Priorytetowe kierunki badań

Prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z gospodarką, prof. Tadeusz Więckowski zwrócił się do wszystkich pracowników z następującym apaelem:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o:

  • zapoznanie się z  Ustawą o zasadach finansowania nauki, która wejdzie w życie 5 lutego 2005 (Dz. U. 238 poz. 2390),
  • zapoznanie się z komunikatem Ministra Nauki i Informatyzacji (w dalszej części).
  • rozpowszechnienie poniższego komunikatu w jednostkach i zaprzyjaźnionych uczelniach i instytucjach,
  • przygotowanie propozycji priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych i skierowanie ich na adres Działu Nauki do dnia 25 stycznia, do godziny 9:00.

 

Pełny tekst pisma prorektora dostępny jest w sekretariacie.

Nowa ustawa o zasadach finansowania nauki, która wejdzie w życie 5 lutego 2005 r. umożliwia finansowanie projektów badawczych zamawianych o tematyce ustalonej w krajowym programie ramowym – informuje w komunikacie minister nauki i informatyzacji Michał Kleiber.

Minister nauki i informatyzacji prosi zainteresowane organy i instytucje o przygotowanie i przekazanie do ministerstwa w terminie do 25 stycznia 2005 roku, propozycji priorytetowych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych. Propozycje mają przekazać w szczególności szkoły wyższe oraz jednostki naukowe, do których nie wysłano odrębnych listów w tej sprawie.

Krajowy program ramowy określa priorytetowe kierunki badań naukowych lub prac rozwojowych i jest ustalany przez ministra nauki i informatyzacji na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organy samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym.

 

(na podstawie serwisu Polska.pl)


Tekst Ustawy dostępny na naszym serwerze. Czytaj również informacje w serwisie Działu Nauki.