Zebranie wyborcze paracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Zebranie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w okręgu wyborczym 26, obejmującym I-16, I-19, I-24, Z1/W10, Bibliotekę i Dziekanat W-10 odbędzie się 31 stycznia 2005 roku, o godzinie 13:00 w sali A B-4 (pierwszy termin) lub o godzinie 13:15 w tej samej sali (drugi termin).

Pismo zapraszające dostępne w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń lub w wersji elektronicznej na naszym serwerze.