Zebranie wyborcze uczestników studiów doktoranckich

Zebranie wyborcze uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się 28 stycznia 2005 o godzinie 13:15 w sali 25 B5 (pierwszy termin) lub o godzinie 13:15, w tej samej sali (drugi termin).

Celem zebrania jest wyłonienie delegatów na ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu, oraz wybór jednego przedstawiciela do Rady Wydziału.

Zaproszenie do wglądu w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń albo w wersji elektronicznej.