Naprężenia własne. Istota i pomiary

Termin: 26 stycznia 2005r., godz. 1115, sala 117, bud-B-1

Temat: Naprężenia własne. Istota i pomiary

Referuje: mgr inż. Krzysztof Junik

Omówione zostaną podstawowe problemy związane z występowaniem naprężeń własnych oraz nowa metoda pomiaru przy wykorzystaniu dyfrakcji rentgenowskiej. Dodatkowo zaprezentowane będą wstępne wyniki badań prowadzonych we współpracy z Anna University z Indii.