Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza opublikowała wyniki konsultacji wydziałowych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji i godności Rektora Politechniki Wrocławskiej.

 Zainteresowanych odsyłam do biuletynu EBIP.