Analiza spektralna stopów żelaza i aluminium z zastosowaniem spektrometru Spektrolab M5

W dniu 02 listopada 2005r. o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1 odbedzie się Seminarium Materiałoznawstwa, na którym inż. Teresa PTAK wygłosi referat pt. "Analiza spektralna stopów żelaza i aluminium z zastosowaniem sprektometru Spectrolab – M5".