Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę, 2 listopada o godzinei 13:15 w sali 117 B1 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Lewandowskiego i dopuszczenie jej do publicznej obrony.