Aktualne problemy konstrukcyjne i materiałowe maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego

W dniu 08 listopada 2005r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 117, bud. B-1 na  Seminarium Materiałoznawstwa zostanie wygłoszony referat przez mgra inż. Marka Kowalczyka i mgra inż. Wiesława Miliana nt.

"Aktualne problemy konstrukcyjne i materiałowe maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego".

 Pan mgr inż. M. Kowalczyk i mgr inż. W. Milian reprezentują biuro konstrukcyjne maszyn górniczych SKW- Zgorzelec.