Seminarium Zespołu Materiałoznawstwa

31 października 2007, o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1
odbędzie się Seminarium Zespołu Materiałoznawstwa
dr inż. Maciej LACHOWICZ
wygłosi referat nt.:
"STRATEGIA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA.
EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE"