Szkolenie „Kariera naukowa – oferta 7. Programu Ramowego”

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców we Wrocławiu serdecznie zaprasza na szkolenie "Kariera naukowa – oferta 7. Programu Ramowego", które odbędzie się w dniu 15 listopada 2007 r. w sali 241, Politechnika Wrocławska, gmach główny (A-1), Wyb. Wyspiańskiego 27.

PROGRAM SZKOLENIA:

10:00 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 11:45 Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym KE (JRC – Joint Research Centre) – p. Joanna Stalewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa
11:15 – 12:00 Program szczegółowy „Pomysły” oraz dostęp do europejskich infrastruktur badawczych – p. Wiesław Studencki, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Program szczegółowy „Ludzie” – p. Joanna Stalewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa
13:30 – 14:00 CambridgePython – projekt badawczy skierowany do pracowników naukowych i studentów – przedstawiciel CambridgePython, Warszawa
14:00 – 14:20 Europejska sieć Centrów Informacji dla Naukowców, Europejski Portal dla Naukowców – p. Monika Polińska, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców, Wrocław

Szkolenie jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie http://www.eracareers-poland.gov.pl/newscentral.html?miasto=wroclaw&sct=e&itkid=4074:6669&ll=pl i odesłanie go do dnia 12.11.2007 na adres:

Monika Polińska
Politechnika Wrocławska
Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców, bud. A-1, pok. 141
ul. Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
e-mail: mobility@pwr.wroc.pl
tel.: 071 320 42 34, faks: 071 320 21 76