Modeling Mechanical Response and Failure of High Explosive Using Dominant Crack Algorithm

21 listopada 2007 o godzinie 11:15 odbędzie się seminarium zatytułowane:  Modeling Mechanical Response and Failure of High Explosive Using Dominant Crack Algorithm.

Prelegentem będzie Bartłomiej Benedikt pracujący obecnie w WT-Advanced Weapon Simulations Los Alamos National Laboratory.