Wpływ cyklu cieplnego spawania na mikrostrukturę stopu IN 713C

28 listopada 2007, o godz. 11:15 w sali 208, w bud B-1
odbędzie sie SEMINARIUM Zakładu Materiałoznawstwa
dr inż. Maciej LACHOWICZ
wygłosi referat nt.:
WPŁYW CYKLU CIEPLNEGO SPAWANIA
NA MIKROSTRUKTURĘ STOPU IN 713C