Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady
Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
w dniu 05 marca 2008r. o godz. 1100, bud. B-1, sala 316
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Anny NIKODEM
Badania kierunkowych właściwości mechanicznych struktur kostnych”,

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktorantki – referuje: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI. – Promotor Doktorantki.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. „Badania kierunkowych właściwości mechanicznych struktur kostnych” – mgr inż. Anna Nikodem
 5. Przedstawienie opinii recenzentów: – Prof. dr hab. inż. – Jan Ryszard DĄBROWSKI – Politechnika Białostocka – Dr hab. inż. Jerzy KALETA – Politechnika Wrocławska
 6. Odpowiedzi Doktorantki na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktorantki.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Nikodem (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Annie Nikodem. (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).