5th International Conference on SOL-GEL MATERIALS

Organizowana przez Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych (kierowane przez dr. Marka Jasiorskiego) 5th International Conference on SOL-GEL MATERIALS otrzymała dofinansowanie w wysokości 25,000 zł w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji i nauki w 2008 roku, organizowanwgo przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na konkurs wpłynęło 65 ofert, w tym 10 ofert z Politechniki Wrocławskiej. Dofinansowanie otrzyma 26 projektów na łączną kwotę 988 tys. złotych.

Na mocy decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotacje z Politechniki Wrocławskiej uzyskało 5 ofert dotyczących organizacji konferencji promujących i rozwijających osiągnięcia naukowe regionu.