Rada Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu, odbędzie się 05 listopada 2008 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Porządek posiedzenia:

  1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Małgorzaty RUTKOWSKIEJ-GORCZYCY – referuje: dr hab. inż. Mieczysław SZATA (głosowanie tajne).
  2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgra inż. Marcina TERELAKA – referuje: dr hab. inż. Mieczysław SZATA (głosowanie tajne).
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski