Prezentacja analizatorów składu chemicznego, twardościomierzy i linii przygotowania zgładów …

05 listopada 2008, o godz. 13:00 w sali 111, bud. B-1

na seminarium Zespołu Materiałoznawstwa

odbędzie się prezentacja

ANALIZATORÓW SKŁADU CHEMICZNEGO, TWARDOŚCIOMIERZY

I LINII PRZYGOTOWANIA ZGŁADÓW METALOGRAFICZNYCH firmy LECO