Przygotowanie próbek wykorzystywanych do badań przy użyciu skaningowego …

Zespół Materiałoznawstwa IMiMT zaprasza

wszystkich zainteresowanych na Seminarium,

które odbędzie się 20 maja 2009, o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1

dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.

wygłosi referat pt. 

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK WYKORZYSTYWANYCH

DO BADAŃ PRZY UŻYCIU SKANINGOWEGO

MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO

system JEOL Cross Section Polisher