Jubileusz 85-lecia prof.zw.dr hab. inż. Henryka Hawrylaka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 29 maja 2009 (piątek) o godz. 11:15 w auli gmachu głównego odbędzie się Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego z udziałem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego z okazji Jubileuszu 85-lecia prof. zw. dr hab. inż. Henryka HAWRYLAKA Doktora Honoris Causa.

Proszę wszystkich Członków Rady Instytutu o udział w tym posiedzeniu Rady Wydziału. Zapraszam także do wzięcia udziału wszystkich pozostałych Pracowników i Doktorantów.

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.