Rada Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się w środę 10 czerwca w sali 117 B1 o godzinie 11:15

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
  2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Moniki STEFAŃSKIEJ – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
  3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Magdaleny BARTKOWIAK – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.