Seminarium zamykające przewód doktorski mgr inż. Jacka Bomby

10 czerwca 2009 (środa), o godz. 9:00 w sali 117, bud. B-1

odbędzie się Seminarium Dynamiki, na którym 

mgr inż. Jacek BOMBA

przedstawi referat zamykający przewód doktorski pt. 

TŁUMIENIE W MATERIALE O GIGANTYCZNEJ

MEGNETOSTYKCJI. EKSPERYMENT, MODELOWANIE,

IDENTYFIKACJA.

Promotorem rozprawy jest: dr hab. inż.Jerzy KALETA, prof. nadzw.