SEMINARIUM MECHANIKA

23 marca 2011, o godz. 11:15, w sali 117, bud. B-1

odbędzie się Seminarium MECHANIKA

mgr inż. Przemysław WIEWIÓRSKI

wygłosi referat n.t.

ZASTOSOWANIE METODY DCM DO OKREŚLENIA

ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W ZJAWISKACH

O CHARAKTERZE MAGNETO-MECHANICZNYM