SEMINARIUM ZESPOŁU MATERIAŁOZNAWSTWA

23 marca 2011, o godz. 11:15, w sali 208, bud. B-1

odbędzie się Seminarium Zespołu MATERIAŁOZNAWSTWA

dr inż. Bogumiła KUŹNICKA

wygłosi referat nt. 

MECHANIZM NIERÓWNOWAGOWEGO

TOPNIENIA STOPÓW Al – Cu