Archiwum kategorii: Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Daniela Lewandowskiego

OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U.65/03 poz.595)
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że e dniu
30 listopada 2005r. (środa) o godz. 9:15
we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316 w budynku B-1
odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Daniela LEWANDOWSKIEGO

na temat:

"Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja"

 Promotor:

dr hab. inż. Jerzy KALETA
Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Jan HOLNICKI-SZULC
IPPT PAN Warszawa

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.51., bud.B-4, ul. Łukasiewicza5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie
i dyskusji na rozprawą.

 

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. inż. Mieczysław SZATA
 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Naukowej Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktoranta – referuje: dr hab. inż. Jerzy KALETA – Promotor Doktoranta.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. "Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyftkacja" – mgr inż. Daniel Lewandowski.
 5. Przedstawienie opinii recenzentów:
  • – Prof. dr hab. inż. – Andrzej SEWERYN – Politechnika Białostocka
  • – Prof. dr hab. inż. – Jan HOLNICKI – SZULC – IPPT PAN Warszawa
 6. Odpowiedzi Doktoranta na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktoranta.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewandowskiego (glosowanie tajne – glosują profesorowże i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgrowi inż. Danielowi Lewandowskiemu. (glosowanie tajne – glosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę, 19 października 2005, o godzinie 13:15 w sali 117 B1 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Instytutu nowej kadencji.

Porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie struktury Instytutu – referuje Dyrektor Instytutu.
 2. Powołanie składu Instytutowej Komisji Wyborczej.
 3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Lewandowskiego i wyznaczenie terminu publicznej obrony.
 4. Sprawozdanie z pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu w latach 1999-2005 – referuje dr hab. inż. Jerzy Kaleta.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołów z 17.06.2005, 22.06.2005 i 30.06.2005

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu (II część)

Po zakończeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Doroty Aniszewskiej odbędzie się druga część Rady z następującym porządkiem:

 1. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewandowskiego, dra hab. Inż. Jerzego Kalety w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej.
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewanowskiego, dra hab. inż. Jerzego Kalety o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej oraz o powołanie komisji egzaminacyjnych i określenie zakresu egzaminów doktorskich.
 3. Zaopiniowanie złożonych dwóch wniosków o zatrudnienie w I-19.
 4. Informacje i wolne wnioski.

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U.65/03 poz.595) Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej informuje, że w dniu
30 czerwca 2005r. (czwartek) o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25
w sali 316, bud. B-1 odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Doroty ANISZEWSKIEJ 

na temat:

"Multiplikatywna dynamika wzrostu fraktalnych defektów materiałów"

Promotor:

Dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. nadzw. PWr.

Recenzenci:

1) Prof. zw. dr hab. inż. Ewa MAJCHRZAK- Politechnika Śląska

2) Dr hab. inż. Antoni MITUŚ, prof. nadzw. PWr. – Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud. A-!) we Wrocławiu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (pok. 3.5.1, bud B-4), ul. Łukasiewicza 5

Zapraszam zainteresowanych do wziecia udziału
w publicznej obronie i dyskuscji nad rozprawą

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. jerzy KALETA

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

kostki_small_miniUprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w dniu 22 czerwca 2005r. (środa) o godz. 12:00, sala 316, bud. B-1, na której odbedzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Marzeny PODREZ-RADZISZEWSKIEJ

pt. „Uwarunkowania materiałowe i biomechaniczne trwałości i stabilności implantów

Promotor:

Dr hab. inż.  Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK – Politechnika Śląska

2. Prof. zw. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (pok. 3.5.1, B-4) ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Jerzy KALETA

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę, 15 czerwca 2005 o godzine 13:15 w sali 117 B1 odbędzie się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Doroty Aniszewskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje dr hab. Inż. Mieczysław Szata.
 2. Informacje i wolne wnioski.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej z dnia 25 maja 2005.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

{mosimage}Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w dniu 17 czerwca 2005r. (piątek) o godz. 13:00, sala 316, bud. B-1, na której odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Waldemara PILARSKIEGO

pt. "Wpływ parametrów biomechanicznych na przebudowę kości stawu biodrowego"

 Promotorem rozprawy doktorskiej jest: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Politechnika Wrocławska,

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI – Politechnika Śląska

2. Dr hab. inż.  Mieczysław SZATA – Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziałowej. pok. 3.5.1 w bud. B-4 przy ul. Łukasiewicza 5 oraz w czytelni Biblioteki Głównej, pok. 434, A-1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę, 25 maja w sali 117 B1 o godzinie 13:15 odbędzie się posiedzenia Rady Naukowej Instytutu.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony dla mgra inż. Waldemara Pilarskiego
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony dla mgr inż. Marzeny Podrez-Radziszewskiej.
 • Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Aniszewskiej dra hab. inż. Marka Rybaczuka, prof. nadzw. PWr. o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej oraz o powołanie składu komisji egzaminacyjnych i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich.
 • Informacje i wolne wnioski.
 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej z dnia 30 marca 2005r.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Dyrektor Instytutu uprzejmi zaprasza na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, która odbędzie się w środę 30 marca 2005r. o godz. 1315 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. W. Pilarskiego prof. Romualda BĘDZIŃSKIEGO o powołanie recenzentów – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 2. Powołanie komisji egzaminacyjnych dla mgra inż. W. Pilarskiego i upoważnienie ich do ustalenia terminu i zakresu egzaminów doktorskich – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Grygier pt. „Analiza własności warstw wierzchnich wpływających na biokompatybilność stentów” i powołanie promotora – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Fassa pt. „Modelowanie wzrostu matrenzytu pod wpływem obciążeń mechanicznych” i powołanie promotora – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 5. Zaproszenie członków RN na otwarte posiedzenie I-19 w dniu 01 kwietnia 2005, o godz. 1315, sala 117, bud. B-1 z udziałem Pana Profesora Eugeniusza Rusińskiego, kandydata na Dziekana Wydziału Mechanicznego, który zaprezentuje swój program i odpowie na pytania obecnych na zebraniu – referuje: dr hab. inż. Jerzy Kaleta
 6. Przyjęcie protokółu RN z dnia 02.03.2005r.
 7. Sprawy różne.