Sprawozdanie z konferencji

W środę, 26 października 2005 w sali 117B1 odbyło się spotkanie Seminarium Dynamiki, na którym uczestnicy konferencji złożyli sprawozdanie:

Konkurs na dofinansowanie prac naukowych młodych naukowców w 2006r

Uprzejmie informujemy, że został rozpisany uczelniany konkurs na dofinansowanie prac naukowych młodych naukowców w 2006r (tzw. granty wewnętrzne promotorskie lub habilitacyjne). Zasady przyznawania dofinansowania prac naukowych zawarte są w Regulaminie przyznawania dofinansowania prac naukowych młodych naukowców (granty wewnętrzne promotorskie lub habilitacyjne) w Politechnice Wrocławskiej.

Wnioski w 1 egzemplarzu należy składać w Dziale Nauki (pok.157 A1) w terminie do 30.11.2005r. u mgr inż. Ewy Czyljewicz-Przekwas (tel. 20-47).

Regulamin o którym mowa oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Działu Nauki.

6th Bohemian – Saxon – Silesian Mechanics-Colloquium

BSSW sobotę (22 października) w Zielonej Górze odbyło się szóste już Czesko-Saksońsko-Śląskie spotkanie mechaników. Tym razem gościł nas Instytut Budownnictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Spotkanie było tak dobrze przygotowane, że nawet konieczność opuszczenia terenu kampusu Uniwersytetu Zielonogórskiego nie spowodowało większego zakłócenia obrad — za chwilę kontynuowane były w zupełnie innym pomieszczeniu.

Program oraz szersze informacje na temat Bohemian – Saxon – Silesian Mechanics-Colloquium na naszych stronach.

Wystawa książek naukowych

Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej zaprasza na wystawę zagranicznych książek naukowych z następujących dziedzin:

elektronika, telekomunikacja matematyka, fizyka, chemia, inżynieria, informatyka

prezentowanych przez firmę KUBICZ Book Center.

Wystawa odbędzie się w Międzywydziałowej Bibliotece Wydziału Elektroniki i Wydziału Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej ul. Norwida 4/6, bud. C-6, pok. 60 w dniach 25 października 2005 w godzinach 10.00 – 16.00 i 26 października 2005 w godzinach 9.00 – 16.00

Książki elektroniczne w bazie Knovel

knovelBiblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej zaprasza na prezentację książek elektronicznych w bazie Knovel (800 książek ze wszystkich dziedzin technicznych wraz z narzędziami interaktywnymi!!!), która odbędzie się 24 października (poniedziałek) o godz. 13.00 w Bibliotece Głównej, bud. A-1, klatka schodowa „c”, sala 411.

Bazę zaprezentują przedstawiciele firmy Knovel.

Warto przyjść i obejrzeć jak to działa!!!

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę, 19 października 2005, o godzinie 13:15 w sali 117 B1 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Instytutu nowej kadencji.

Porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie struktury Instytutu – referuje Dyrektor Instytutu.
  2. Powołanie składu Instytutowej Komisji Wyborczej.
  3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Lewandowskiego i wyznaczenie terminu publicznej obrony.
  4. Sprawozdanie z pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu w latach 1999-2005 – referuje dr hab. inż. Jerzy Kaleta.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Przyjęcie protokołów z 17.06.2005, 22.06.2005 i 30.06.2005

Gdzie publikować?

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji działając na podstawie § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę ogłosiło listę czasopism wraz z punktacją za umieszczone tam publikacje.

Warto zajrzeć aby zadecydować gdzie wysyłać publikacje… 

Dokument dostępny jest na naszych stronach. 

Pojawiło się pierwsze uzupełnienie do tego wykazu. 

Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Dnia 31 października br. upływa termin składania wniosków o stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Przypominamy, że co roku FNP przyznaje w drodze konkursu około 100 stypendiów dla młodych naukowców w wieku do 30 lat (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej FNP.