Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Daniela Lewandowskiego

OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U.65/03 poz.595)
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że e dniu
30 listopada 2005r. (środa) o godz. 9:15
we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316 w budynku B-1
odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Daniela LEWANDOWSKIEGO

na temat:

"Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja"

 Promotor:

dr hab. inż. Jerzy KALETA
Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Jan HOLNICKI-SZULC
IPPT PAN Warszawa

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.51., bud.B-4, ul. Łukasiewicza5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie
i dyskusji na rozprawą.

 

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. inż. Mieczysław SZATA
 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Naukowej Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktoranta – referuje: dr hab. inż. Jerzy KALETA – Promotor Doktoranta.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. "Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyftkacja" – mgr inż. Daniel Lewandowski.
 5. Przedstawienie opinii recenzentów:
  • – Prof. dr hab. inż. – Andrzej SEWERYN – Politechnika Białostocka
  • – Prof. dr hab. inż. – Jan HOLNICKI – SZULC – IPPT PAN Warszawa
 6. Odpowiedzi Doktoranta na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktoranta.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewandowskiego (glosowanie tajne – glosują profesorowże i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgrowi inż. Danielowi Lewandowskiemu. (glosowanie tajne – glosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

Nanotechnolgia i Materiały Zol-Żelowe

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
oraz
Centrum Doskonałości Sol-Gel Materials and Nanotechnology
Serdecznie zapraszają na połączone konferencje: „Nanotechnolgia i Materiały Zol-Żelowe”
„Trzecie Kolokwium Czesko-Śląsko-Saksońskie z Mechaniki”

które odbędą się w dniach 21-22 listopada 2005 W Hotelu Park Plaza, ul. Drobnera 11-13.

Monday, November 21
13:15 – 13:30 Welcome, Scope of the workshop (K. Maruszewski, E. Zschech)
13:30 – 14:30Overview talk (J. Felba, TU Wroclaw)
14:30 – 15:00 Looking for simple and inexpensive methods of fabrication and analysis of 2D photonics crystals (S. Patela, TU Wroclaw)
15:00 – 15:30 Break
15:30 – 16:00 Microsystem application of LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics) technology (L. Golonka, TU Wroclaw)
16:00 – 16:30 Scaling of nonvolatile memories to nanoscale feature sizes (T. Mikolajick, Infineon Technologies, Dresden)
16:30 – 17:00 Preparation of epsilon-Fe2O3 and its interesting magnetic properties (D. Niznansky, Karol University, Prague)
19:00 Dinner

Tuesday, November 22
9:00 – 9:30 Porous sol-gel materials (K. Maruszewski, TU Wroclaw)
9:30 – 10:00 Nanoscaled multilayers for EUV lithography and analytical purposes (S. Braun, Faunhofer Institute IWS, Dresden)
10:00 – 10:30 Break
10:30 – 11:00 Strain in silicon – measuring strategies (M. Hecker, H. Geisler, AMD Saxony, Dresden)
11:00 – 11:30 Experimental challenges for NanoRaman spectroscopy (L. Zhu, University Ulm, P. Dudek, TU Wroclaw, M. Hecker, AMD Saxony Dresden)
11:30 – 12:00 FIB preparation and characterization of nanostructures (Y. Ritz, M. Hecker, E. Zschech, AMD Saxony, Dresden)
12:00 – 12:30 AFM method in nanotechnology (T. Gotszalk, TU Wroclaw)
12:30 – 13:00Concluding remarks (K. Maruszewski, E. Zschech)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Lab tour

Święto Politechniki

pion-pl-kolorNa stronach Politechniki Wrocławskiej opublikowano już program jubileuszowych obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej.

Uroczyste obchody Święta Politechniki Wrocławskiej rozpoczną się 15 listopada, o godzinie 11.00, w Auli Gmachu Głównego.

W czasie uroczystości odbędą się:

 • nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Achimowi Mehlhornowi z TU Drezno (laudację wygłosi prof. Ludwik Komorowski dziekan Wydziału Chemicznego).
  Uczony ten zainicjował m.in. badania w zakresie chemii kwantowej. W uzasadnieniu decyzji Senatu dotyczącej przyznania tego zaszczytnego tytułu znalazly sie zasługi Profesora w dziedzinie chemii obliczeniowej, osiagnięcia dla tej dziedziny nauki, wybitna aktywność organizacyjna w zakresie nauki i dydaktyki, a także szczególnie szeroko zakrojona promocja dobrej i owocnej wspólpracy Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z Politechniką Wrocławską.
 • wręczenie Medalu Politechniki Wrocławskiej prof. Olgierdowi Czernerowi i prof. Apolinaremu Kowalowi,
 • promocje doktorów habilitowanych, którzy stopień ten uzyskali w poprzednim i obecnym roku akademickim,
 • wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  • Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. Andrzejowi Wiszniewskiemu (Wydział Elektryczny),
  • Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. Olgierdowi Czernerowi (Wydział Architektury) i prof. Jerzemu Gronostajskiemu (Wydział Mechaniczny), prof. Krystynie Jeżowieckiej-Kabsch, prof. Witoldowi Słówko i prof. Janowi Zarzyckiemu
  • wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
 • wręczenie Złotej Odznaki Politechniki Wrocławskiej z Brylantem.

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni zasłużeni pracownicy zostaną odznaczeni Złotą Odznaką z Brylantem. Legitymację odznaki z numerem 1 orzyma Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej

Uroczystość uświetnią oprawą muzyczną: Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej i Zespół Akordeonistów przy Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Doświadczalne metody oceny uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych…

zby_W środę, 9 listopada 2005 na Seminarium Dynamiki gościć będziemy prof. dr hab. inż. Zbigniewa KowalewskiegoInstytutu Podstawowych Problemów Techniki  PAN z Warszawy.

Prof. Kowalewski wygłosi referat pod tytułem Doświadczalne metody oceny uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych wskutek obciążeń eksploatacyjnych.

Seminarium odbędzie się w sali 117 B1 o godzinie 11:15

 

Aktualne problemy konstrukcyjne i materiałowe maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego

W dniu 08 listopada 2005r. (wtorek), o godz. 13:15 w sali 117, bud. B-1 na  Seminarium Materiałoznawstwa zostanie wygłoszony referat przez mgra inż. Marka Kowalczyka i mgra inż. Wiesława Miliana nt.

"Aktualne problemy konstrukcyjne i materiałowe maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego".

 Pan mgr inż. M. Kowalczyk i mgr inż. W. Milian reprezentują biuro konstrukcyjne maszyn górniczych SKW- Zgorzelec.