Testowy dostęp do bazy Specs&Standards

Baza zawiera normy i inne dokumenty z ponad 450 narodowych i międzynarodowych organizacji:

  • amerykańskich przemysłowych (m.in. ANSI, API, ASME, ASTM)
  • amerykańskich korporacyjnych (m.in. Delhi, Ford, GM, Isuzu, Jaguar,Opel)
  • brytyjskich (m.in. BSI)
  • kanadyjskich (m.in. CSA, CGSB)
  • niemieckich (m.in. DIN, DVS)
  • francuskich, japońskich, australijskich
  • europejskich (m.in. AECMA, CENELEC, ECMA, EEC)
  • międzynarodowych (m.in. IAEA, ICAO, IEC, ITU)

Dostęp trwa do końca strycznia. Szczegóły na stronach Biblioteki Głównej.

Nagroda dla Centrum Recyklingu

Afiliowane przy Instytucie Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów otrzymało nagrodę przyznawamą podczas cyklicznej konferencji Global Plastics Environmental Conference – Creating Sustainability for the Environment.

Jeest to nagroda Przewodniczącego Konferencji za utworzenie Centrum Doskonałości oraz koordynację i organizację sieci  recyklingu w Europie Środkowej.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas konferencji 25 lutego 2005 w Atlancie.

Stypendia rządu francuskiego 2005-2006

Dział Informacji i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej przesłał do Instytutu broszurę z ofertą stypendialną rządu francuskiego na rok akademicki 2005/2006 dla studentów, absolwentów, doktorantów (doktoraty typu “cotutelle”) oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

Broszura jest dostępna w sekretariacie Instytutu.

Formularz francuski jest dostępny na stronie internetowej (www.ambafrance.org.pl). Formularz polski jest dostępnyna stronie internetowej (www.buwiwm.edu.pl).

Wnioski należy składać najpóźniej do 28 lutego 2005r.

Mikroelektryczna technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics)

Centrum Doskonałości
Sol-Gel Materials and Nanotechnology
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
Politechniki Wrocławskiej

Zaprasza na wykład

Mikroelektryczna technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics)”

który wygłosi prof. dr hab. Leszek GOLONKA (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej) w dniu 05.01.2005r. (środa), godz. 10:00, s. 117 B-1 (Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25).