Zebranie wyborcze uczestników studiów doktoranckich

Zebranie wyborcze uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się 28 stycznia 2005 o godzinie 13:15 w sali 25 B5 (pierwszy termin) lub o godzinie 13:15, w tej samej sali (drugi termin).

Celem zebrania jest wyłonienie delegatów na ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu, oraz wybór jednego przedstawiciela do Rady Wydziału.

Zaproszenie do wglądu w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń albo w wersji elektronicznej.

Zebranie wyborcze paracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Zebranie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w okręgu wyborczym 26, obejmującym I-16, I-19, I-24, Z1/W10, Bibliotekę i Dziekanat W-10 odbędzie się 31 stycznia 2005 roku, o godzinie 13:00 w sali A B-4 (pierwszy termin) lub o godzinie 13:15 w tej samej sali (drugi termin).

Pismo zapraszające dostępne w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń lub w wersji elektronicznej na naszym serwerze.

Priorytetowe kierunki badań

Prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z gospodarką, prof. Tadeusz Więckowski zwrócił się do wszystkich pracowników z następującym apaelem:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o:

  • zapoznanie się z  Ustawą o zasadach finansowania nauki, która wejdzie w życie 5 lutego 2005 (Dz. U. 238 poz. 2390),
  • zapoznanie się z komunikatem Ministra Nauki i Informatyzacji (w dalszej części).
  • rozpowszechnienie poniższego komunikatu w jednostkach i zaprzyjaźnionych uczelniach i instytucjach,
  • przygotowanie propozycji priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych i skierowanie ich na adres Działu Nauki do dnia 25 stycznia, do godziny 9:00.

 

Pełny tekst pisma prorektora dostępny jest w sekretariacie.

Nowa ustawa o zasadach finansowania nauki, która wejdzie w życie 5 lutego 2005 r. umożliwia finansowanie projektów badawczych zamawianych o tematyce ustalonej w krajowym programie ramowym – informuje w komunikacie minister nauki i informatyzacji Michał Kleiber.

Minister nauki i informatyzacji prosi zainteresowane organy i instytucje o przygotowanie i przekazanie do ministerstwa w terminie do 25 stycznia 2005 roku, propozycji priorytetowych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych. Propozycje mają przekazać w szczególności szkoły wyższe oraz jednostki naukowe, do których nie wysłano odrębnych listów w tej sprawie.

Krajowy program ramowy określa priorytetowe kierunki badań naukowych lub prac rozwojowych i jest ustalany przez ministra nauki i informatyzacji na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organy samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym.

 

(na podstawie serwisu Polska.pl)


Tekst Ustawy dostępny na naszym serwerze. Czytaj również informacje w serwisie Działu Nauki.

Testowy dostęp do czasopism Central European Science Journals

  • Central European Journal of Chemistry
  • Central European Journal of Mathematics
  • Central European Journal of Physics

Czasopisma koncentrują się na najbardziej wartościowych badaniach prowadzonych w Polsce, Rosji, Czechach, na Węgrzech i innych krajach centralnej i wschodniej Europy. Są recenzowane i znajdują się na Liście Filadelfijskiej, ukazują się co kwartał tylko w postaci elektronicznej w języku angielskim, są indeksowane w liczących się serwisach i każde z nich zawiera około 50-70 prac rocznie.
Dostęp wyłącznie z komputerów Politechniki Wrocławskiej.
Wszelkich informacji udziela Oddział Informacji Naukowej, tel.: 320-29-03, 320-23-08, infnauk@pwr.wroc.pl
 

Testowy dostęp do bazy Technology Research Database

Testowy dostęp do bazy bibliograficzno – abstraktowej Technology Research Database tworzonej przez Cambridge Scientific Abstracts.

Dostęp trwa do 10 lutego 2005.

W skład serwisu Technology Research Database (TRD) wchodzą następujące bazy danych:

  • CSA Engineering Research Database – przegląda ok. 3 tysiące czasopism, patenty, materiały konferencyjne, książki, raporty, z takich dziedzin jak: budownictwo lądowe, ruchy tektoniczne, mechanika, dynamika, inżynieria transportu, zarządzanie i marketing i inne. Zasięg chronologiczny od 1962 roku do chwili obecnej
  • CSA High Technology Research Database with Aerospace- przegląda 1000 czasopism, patenty, materiały konferencyjne, książki, raporty, z takich dziedzin jak: aeronautyka, astronautyka, przestrzeń kosmiczna, informatyka, elektronika, telekomunikacja i inne. Zasięg chronologiczny od 1966 roku do chwili obecnej.
  • CSA Materials Research Database with METADEX – przegląda ok. 3 tysiące czasopism, książki, materiały konferencyjne, raporty, z takich dziedzin jak: inżynieria materiałowa, metalurgia, ceramika, polimerykompozyty i inne. Zasięg chronologiczny od 1966 roku do chwili obecnej 

Testowy dostęp będzie trwał do 10 lutego 2005 roku. Szczegółowych informacji udziela: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej tel.: 320-29-03, 320-23-08 lub e-mail: infnauk@pwr.wroc.pl