Posiedzenie Rady Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2009 o godzinie 9:1, w sali 117 B1.

Porządek posiedzenia:

  1. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgra inż. Artura Handke – promotor: prof. dr hab. inż. R. Będziński – referuje dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
  2. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kobielarz prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
  3. Wnioski na inwestycje aparaturowe i budowlane na rok 2010 dofinansowywane przez MN i SzW – referuje: dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.
  4. Rozpatrzenie tematów prac dyplomowych z zakresu „Inżynieria Materiałów Konstrukcyjnych” zgłaszanych przez pracowników I-16, I-24 i I-19 – referuje: dr inż. Mirosław Bocian.
  5. Informacja o przebiegu seminarium kierownictwa Uczelni i o stanie finansów PWr. – referuje: dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Polska Smuta

bg2_top_logo.jpgW najnowszej Polityce znajduje się bardzo ciekawa rozmowa z prof.  Januszem Czapińskim na temat dalszych szans rozwoju Polski.

Zwraca on uwagę na grożące nam zagrożenie spowolnienia rozwoju spowodowane brakiem tak zwanego kapitału społecznego.

Cały artykuł można przeczytać na stronach Polityki.

 

Poniżej fragment:

Jacek Żakowski: – Co nas czeka, kiedy wyjdziemy z tego kryzysu?

Janusz Czapiński: – Po kryzysie globalnym czeka nas nasz własny.

Dlaczego?

Bo się przestaniemy rozwijać. Pociąg globalnej gospodarki musiał się na chwilę zatrzymać, żeby przeprowadzić różne drobne naprawy. Za kilka czy kilkanaście miesięcy ruszy do przodu. Ale my nie zajedziemy daleko. W każdym razie nie na tym paliwie, na którym jechaliśmy przez dwie ostatnie dekady. Bo ono się kończy.

Co się kończy?

Na razie należymy do krajów ubogich. Stopień złożoności relacji gospodarczych jest jeszcze niewielki. Na tym etapie najważniejszym paliwem rozwoju jest kapitał ludzki. Wszystkie porównania wskazują, że im niżej rozwinięty kraj, tym większe znaczenie ma wzrost poziomu wykształcenia. Przez dwie ostatnie dekady Polacy wyprodukowali ogromne ilości tego kapitału. Ponad dwukrotnie zwiększyliśmy udział osób z wyższym wykształceniem wśród dorosłych Polaków. A pod względem odsetka studiującej młodzieży zbliżamy się do Stanów Zjednoczonych.

Ale od pewnego etapu podnoszenie poziomu wykształcenia nie ma już znaczenia dla wzrostu gospodarczego. A my się właśnie do tego momentu zbliżamy. Gdyby nie było kryzysu, osiągnęlibyśmy ten poziom za 5-6 lat. Ale i tak, jeżeli się nic dramatycznego nie stanie, przed 2020 r. natkniemy się na potężną barierę rozwoju. Bo cały dotychczasowy sukces osiągnęliśmy metodą modelu molekularnego.  […]

Ograniczenia w dostępie do sieci

,,W związku z zaistniałą potrzebą przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych urządzeń aktywnych w głównym węźle w budynku A-1” (które oczywiście muszą być przeprowadzone w godzinach pracy —  bo tak jest wygodniej — przypisek WM) należy spodziewać się w dniu dzisiejszym zakłóceń w dostępie do sieci (poczta elektroniczna, strony WWW, itd).

Jak poinformowano zakłócenia mogą potrwać do około południa.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej projektu nr POIG.02.01.00-02-090/080 „Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 – rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, koordynator projektu poszukuje osoby do realizacji wyżej wymienionego projektu w okresie od 24 kwietnia 2009 r. do 30 września 2011 r. w wymiarze 850 godzin na stanowisku:

Kierownika projektu na Politechnice Wrocławskiej
(Zatrudnienie na umowę-zlecenie)

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika projektu na Politechnice Wrocławskiej będzie należało m.in. bieżące zarządzanie projektem, odpowiedzialność za realizację projektu, sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu, współpraca z Koordynatorem projektu, wykonawcami i podwykonawcami, przygotowywanie dokumentacji technicznej do zakupu aparatury naukowo-badawczej, przygotowanie wymaganych raportów z przebiegu realizacji projektu. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany podczas podpisywania umowy z wybranym kandydatem. Od kandydatów oczekuje się m.in. wykształcenia wyższego z zakresu nauk technicznych, rzetelna wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki i fizyki, dyspozycyjność, znajomość polskiej i angielskiej terminologii technicznej. Zgłoszenia i CV wraz z proponowanymi warunkami finansowymi (wynagrodzenie brutto za 1 godz. pracy) należy składać do dnia 23.04.2009 r. (czwartek) do godz. 12:00 w sekretariacie Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław.

 

 

Absolwent IPS doktorem nauk technicznych Uniwersytetu w Leoben (Austria)

20 marca br., na Uniwersytecie Technicznym (Montan Universität) w Leoben, Austria, absolwent Indywidualnego Programu Studiów – Dawid P. POWĄZKA, uzyskał stopień doktora nauk technicznych za rozprawę: „Einfluss der Porosität auf die Betriebsfestigkeit von Al-Druckgussbauteilen“ (Wpływ porowatości na wytrzymałość eksploatacyjną aluminiowych odlewów ciśnieniowych). Pracę wykonano (i finansowano) w koncernie BMW, a tematyka dotyczyła odlewów na podzespoły samochodowe. Pracę doktorską wyróżniono, co wymagało uzyskania najwyższych not u obu recenzentów oraz z egzaminu doktorskiego. Naszemu Absolwentowi składamy serdeczne gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów zawodowych.

doktorat w leoben_notatka_html_32f7c838

Na zdjęciu (od lewej): Prof. Werner Sitte (Przewodniczący Senackiej Komisji Egzaminacyjnej), Prof. Wifried Eichlseder (zgodnie z regulaminem Uniwersytetu w Leoben: tzw. Pierwszy Recenzent), Dr inż. Dawid Powązka, Dr inż. Helge Oppermann (BMW, kierownik działu, w którym przeprowadzono badania i przygotowano rozprawę doktorską), Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr (Drugi Recenzent). Zarówno doktorant jak i kadra profesorska uniwersytetu w Leoben, w trakcie uroczystości występują w tradycyjnych mundurach górniczych, pielęgnując wieloletnie tradycje tej uczelni.