Wpływ strukturt i obróbki cieplnej na wybrane właściwości stali Ruukki, Zerneri, Ovako oraz …

Zespół Materiałoznawstwa IMiMT zaprasza na Seminarium

w dniu17 czerwca 2009 ,o godz. 11:15, sala 208, bud. B-1

mgr inż. Beata ŁĘTKOWSKA

wygłosi referat n.t.

WPŁYW STRUKTURY I OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE

WŁAŚCIWOŚCI STALI RUUKKI, ZERNERI, OVAKO

ORAZ ICH MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE W NARAŻONYCH

NA ZUŻYWANIE ŚCIERNE ELEMENTACH

KONSTRUKCYJNYCH MASZYN GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

Rada Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się w środę 10 czerwca w sali 117 B1 o godzinie 11:15

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
  2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Moniki STEFAŃSKIEJ – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
  3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Magdaleny BARTKOWIAK – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Jubileusz 85-lecia prof.zw.dr hab. inż. Henryka Hawrylaka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 29 maja 2009 (piątek) o godz. 11:15 w auli gmachu głównego odbędzie się Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego z udziałem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego z okazji Jubileuszu 85-lecia prof. zw. dr hab. inż. Henryka HAWRYLAKA Doktora Honoris Causa.

Proszę wszystkich Członków Rady Instytutu o udział w tym posiedzeniu Rady Wydziału. Zapraszam także do wzięcia udziału wszystkich pozostałych Pracowników i Doktorantów.

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.

Przygotowanie próbek wykorzystywanych do badań przy użyciu skaningowego …

Zespół Materiałoznawstwa IMiMT zaprasza

wszystkich zainteresowanych na Seminarium,

które odbędzie się 20 maja 2009, o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1

dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.

wygłosi referat pt. 

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK WYKORZYSTYWANYCH

DO BADAŃ PRZY UŻYCIU SKANINGOWEGO

MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO

system JEOL Cross Section Polisher