Pismo Okólne 3/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft

Informuje się, że dnia 20 grudnia 2010 r. została zawarta Umowa nr Z/1456/10 dotycząca dostarczenia licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby pracowników Politechniki Wrocławskiej do instalacji na komputerach służbowych oraz na komputerach prywatnych do celów związanych z wykonywaną pracą (jedna kopia). Umowa obowiązuje do dnia 20 grudnia 2013 r. (lub do wyczerpania kwoty zamówienia).

 2. Zamówienia w ramach Umowy licencyjnej Campus Agreement należy dokonywać według zasad określonych poniżej.

1) Pracownik Politechniki Wrocławskiej, chcący uzyskać oprogramowanie Microsoft, musi wypełnić elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie http://www.di1.pwr.wroc.pl/formca.aspx .

Warunkiem zatwierdzenia formularza jest zapoznanie się i akceptacja warunków licencji, które zawarte są w załączniku do niniejszego Pisma Okólnego.

2)W formularzu rejestracyjnym należy wybrać jeden z dostępnych produktów:

 • MS Office Standard 2007 PL 32-bit

 • MS Office Standard 2010 PL 32-bit

 • MS Office Standard 2010 PL 64-bit

 • MS Office Standard 2010 EN 32-bit

 • MS Office Standard 2010 EN 64-bit

 • MS Office Professional 2007 PL 32-bit

 • MS Office Professional 2010 PL 32-bit

 • MS Office Professional 2010 PL 64-bit

 • MS Office Professional 2010 EN 32-bit

 • MS Office Professional 2010 EN 64-bit

 • MS Visio Premium 2007 PL 32-bit

 • MS Visio Premium 2007 PL 64-bit

 • MS Visio Premium 2010 PL 32-bit

 • MS Visio Premium 2010 PL 64-bit

 • Windows XP PL 32-bit

 • Windows Vista Business PL 32-bit

 • Windows Vista Business PL 64-bit

 • Windows 7 Professional PL 32-bit

 • Windows 7 Professional PL 64-bit

3)W formularzu należy zaznaczyć, gdzie pobrane oprogramowanie będzie zainstalowane i użytkowane. Można równocześnie zaznaczyć opcję „w pracy” i „w domu” (instalacja do pracy „w domu” dostępna jest jedynie dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie). W przypadku zaznaczenia opcji „w pracy” należy podać nr OT komputera służbowego.

4)Na politechniczny adres e-mail podany w formularzu, pracownik PWr otrzyma klucz dostępu do wybranego z listy oprogramowania Microsoft oraz link do strony, skąd będzie mógł pobrać oprogramowanie.

5)Na stronie do pobrania oprogramowania, wskazanej w e-mailu należy się zalogować, a następnie pobrać oprogramowanie wskazane w formularzu rejestracyjnym. Link do pobrania oprogramowania jest aktywny przez 7 dni.

6)Wszelkie problemy z działaniem procedury pobierania oprogramowania należy zgłaszać drogą mailową na adres webadmin@pwr.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem 71 320 30 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

3. Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

PIERWSZY TAKI KIERUNEK W POLSCE

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej otrzymał zgodę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie nowego kierunku: „Inżynieria Systemów". 

Inżynieria systemów jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania – wzorem uczelni zagranicznych – postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę. Potrzebują oni dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, potrafiących zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Niewątpliwą nowością będzie możliwość wyboru przedmiotów przez samego studenta. Poza obowiązkowym blokiem zajęć będzie on mógł, w porozumieniu ze swym opiekunem, samodzielnie konstruować program studiów w zakresie interesujących go dziedzin:

 • systemy energetyczne
 • systemy sterowania
 • systemy zarządzania wiedzą
 • systemy logistyczne
 • procesy biochemiczne.

Na zajęcia studenci Inżynierii Systemów uczęszczać będą na różne wydziały Politechniki Wrocławskiej.

Program studiów i wniosek do ministerstwa przygotował – pod przewodnictwem prof. Jerzego Józefczyka – zespół w składzie: dr inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. Wacław Kasprzak i prof. Jacek Mercik.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu

12 stycznia 2011 (środa) o godz. 13:15

 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jakuba SŁOWIŃSKIEGO

na temat:

"ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W KONSTRUKCJI

INDYWIDUALNEGO IMPLANTU KOSTNEGO"

Promotor:

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr. – Politechnika Wrocławska 

Recenzenci:

dr hab. inż. Celina PEZOWICZ, prof. nadzw. PWr. –  Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej PWr. oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego PWr. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskujsji na rozprawą.