Archiwum kategorii: Rada Instytutu

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu

12 stycznia 2011 (środa) o godz. 13:15

 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jakuba SŁOWIŃSKIEGO

na temat:

"ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W KONSTRUKCJI

INDYWIDUALNEGO IMPLANTU KOSTNEGO"

Promotor:

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr. – Politechnika Wrocławska 

Recenzenci:

dr hab. inż. Celina PEZOWICZ, prof. nadzw. PWr. –  Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej PWr. oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego PWr. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskujsji na rozprawą.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

uprzejmie zawiadamia, że dnia

27 października 2010 (środa) o godz. 15:00

we Wrocławiu przy ul.Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Eweliny ŚWIĄTEK-NAJWER

na temat:

"Optymalizacja zabiegów korekcji kończyn dolnych w wykorzystaniem

systemu nawigacyjnego wspomaganego ultrasonografią"

Promotor:

prof. dr hab. inż.Romuald BĘDZIŃSKI, członek korespondent PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Witold KOSIŃSKI

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

prof. dr hab. inż. Marek RYBACZUK

Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie

i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że dnia 31 marca 2010 (środa) o godz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka BOMBY na temat:

TŁUMIENIE W MATERIALE O GIGANTYCZNEJ MAGNETOSTRYKCJI. EKSPERYMENT, MODELOWANIE, IDENTYFIKACJA

Promotor: dr hab. inż. Jerzy KALETA, prof. nadzw. PWr.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogdan DOBRUCKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN, prof. zw. – Politechnika Białostocka

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej PWr. (pok.434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok.3.5.1, bud.B-4, ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że dnia 17 marca 2010 (środa) o dodz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316, bud B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty FIGURSKIEJ na temat:

„Mechanical, histological and biological analysis of artificial joint loosening”

Promotor I: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI- Politechnika Wrocławska

Promotor II: prof. Ingrid MILOSEV – Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr. Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434 A-1) we Wrocławiu oraz Bibliotece Wydziału Mechanicznego, pok.3.5.1, bud B-4, ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Posiedzenie Rady Instytutu

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się 02 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka BOMBY i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA, prof. nadzw. PWr. (głosowanie tajne).
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Figurskiej prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
 3. Dyskusja nad programem IPS – referują: dr inż. Grzegorz Pękalski. doc. oraz dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Posiedzenie Rady Instytutu

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się 02 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka BOMBY i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA, prof. nadzw. PWr. (głosowanie tajne).
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Figurskiej prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
 3. Dyskusja nad programem IPS – referują: dr inż. Grzegorz Pękalski. doc. oraz dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w dniu 26 czerwca 2009r. (piątek) o godz. 11:15, sala 316, bud. B-1 poświęcone publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ na temat:

„Właściwości mechaniczne i histologiczne struktur aorty brzusznej w procesie rozwoju tętniaka”

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktorantki – referuje: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Promotor Doktorantki.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. „Właściwości mechaniczne i histologiczne struktur aorty brzusznej w procesie rozwoju tętniaka” – mgr inż. Magdalena KOBIELARZ.
 5. Przedstawienie opinii recenzentów: – dr hab. inż. Grzegorz Janusz MILEWSKI, prof. nadzw. PK Politechnika Krakowska – dr hab. inż. Jerzy KALETA, prof. nadzw. PWr. Politechnika Wrocławska
 6. Odpowiedzi Doktorantki na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktorantki.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Magdalenie KOBIELARZ (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Rada Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się w środę 10 czerwca w sali 117 B1 o godzinie 11:15

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny KOBIELARZ i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Moniki STEFAŃSKIEJ – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Magdaleny BARTKOWIAK – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Jubileusz 85-lecia prof.zw.dr hab. inż. Henryka Hawrylaka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 29 maja 2009 (piątek) o godz. 11:15 w auli gmachu głównego odbędzie się Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego z udziałem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego z okazji Jubileuszu 85-lecia prof. zw. dr hab. inż. Henryka HAWRYLAKA Doktora Honoris Causa.

Proszę wszystkich Członków Rady Instytutu o udział w tym posiedzeniu Rady Wydziału. Zapraszam także do wzięcia udziału wszystkich pozostałych Pracowników i Doktorantów.

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.