Uczelniany Konkurs Wynalazczy

Politechnika Wrocławska kontynuuje konkurs na rozwiązania innowacyjne zgłaszane do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Organizatorem konkursu jest Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

30 września upływa termin składania wniosków. Następny termin – za sześć miesięcy.

Cele konkursu:

 • stymulacja nowoczesności i rozwoju gospodarczego
 • inspiracja pracowników Uczelni do tworzenia nowych rozwiązań innowacyjnych,
 • zachęcanie do pracy nad rozwiązaniami technicznymi nadającymi się do zastosowania we wszystkich branżach przemysłowych i resortowych,
 • wykorzystanie rozwiązań konkursowych do współpracy z przedsiębiorcami w regionie,
 • promowanie wynalazczości i twórców w PWr.

Więcej informacji na stronie Działu Nauki.

Współpraca z TU Drezno

photo0332_.jpg

W dniach 27-30 października gościliśmy w Instytucie Pana Dr hab. inż. Lothara Krolla z TU Drezno.

Prof. Kroll w dniu 28 października 2005 wygłosił referaty o następujących tytułach: „Fibre and textile reinforced composite components in hybrid lightweight desig”’’ oraz „Dynamic bevavior of high performance lightweight structures with embedded Actuators”.

Referaty te zostaną omówione na jednym z najbliższych seminariów Zakładu Dynamiki przez dr inż. Wojciecha Błażejewskiego.

SMARTsite

Ponad dwa lata temu powołaliśmy do życia angielskojęzyczną, internetową stronę poświęconą badaniom prowadzonym w Instytucie: SMARTsite.immt.pwr.wroc.pl.

Przez jakiś czas strona rozwijała się (pojawiały się na niej nowe treści), a później – uległa zapomnieniu i w tym stanie dotrwała do dziś.

I dziś okazuje się, że ciągle stanowi ona dla wielu odbiorców zagranicznych istotne źródło informacji o aktywnościach naszego Instytutu.

Statystyki pokazują, że zainteresowanie utrzymuje się na, mniej więcej stałym poziomie – około 30 tysięcy wizyt miesięcznie. Strony są intensywnie indeksowane przez Google.


This report lists the activity in each month.

 

Each unit (+) represents 10 requests for pages or part thereof.

  month: reqs: pages: 
--------: -----: -----: 
Nov 2003:  611:   5: + 
Dec 2003: 24683:  314: ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Jan 2004: 24974:  365: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Feb 2004: 30718:  239: ++++++++++++++++++++++++ 
Mar 2004: 34677:  337: ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Apr 2004: 27201:  191: ++++++++++++++++++++ 
May 2004: 27232:  207: +++++++++++++++++++++ 
Jun 2004: 22635:  280: ++++++++++++++++++++++++++++ 
Jul 2004: 21984:  199: ++++++++++++++++++++ 
Aug 2004: 21066:  172: ++++++++++++++++++ 
Sep 2004: 22093:  184: +++++++++++++++++++ 
Oct 2004: 30435:  275: ++++++++++++++++++++++++++++ 
Nov 2004: 27403:  163: +++++++++++++++++ 

Busiest month: Jan 2004 (365 requests for pages).


Najczęstsze zapytania dotyczą słów magnetorheological, gel, sol, magnetostrictive. Zestawienie poniżej:


Listing the top 30 query words by the number of requests, sorted by the number of requests.

 reqs: search term
-----: -----------
 2592: magnetorheological
 2007: gel
 1864: sol
 924: fluids
 923: magnetostrictive
 911: materials
 750: fluid
 377: gas
 340: natural
 275: zagospodarowanie
 272: polymer
 269: smartsite
 260: cng
 253: compressed
 243: recycling
 241: effect
 237: silica

Do najczęściej odwiedzanych należy strona http://smartsite.immt.pwr.wroc.pl/index/mrf; bardzo często oglądany jest filmik http://smartsite.immt.pwr.wroc.pl/pix/mrf/application/strzyk.avi. Na kolejnych miejscach plasują się strony poświęcone konferencji Sol-Gel Materials czy materiałom o gigantycznej magnetostrykcji.

Pytanie, które się pojawia: co dalej robić z serwisem, jakie powinny się pojawiać tam informacje i kto powinien je dodawać. Proponuję zacząć od ankiety…ankieta

Jej wyniki nie rzucają na kolana, ale — w ostatecznym rozrachunku — najlepszą oceną może być strona serwisu www.sciencecentral.com poświęcona nowym technologiom militarnym, na której pojawia się odwołanie do Institute for Soldier Nanotechnologies działającego w MIT. Żeby wytłumaczyć znaczenie słowa „magetorheological” – odsyłacze prowadzą do SMARTsite.

Ankieta

W związku z obowiązkiem przygotowania przez Wydział sprawozdania "Analiza stanu i potrzeby rozwojowe w zakresie środków informatyki" prosimy wszystkich korzystających z komputerów "służbowych" o wypełnienie ankiety…

…i przekazanie jej pocztą na adres Pana Mariana Ćmikiewicza.{mosimage}

Plik ankiety do pobrania w naszym repozytorium.

Wszelkie wątpliwości mogą wyjaśnić: Marian Ćmikiewicz oraz Wojciech Myszka.

Sprawa jest dosyć pilna!

Uzupełnienia: program do odczytu konfiguracji znajduje się również w repozytorium. Najprościej skorzystać z tego programu a wyniki jego pracy zapisać w pliku (File -> Save) a plik przesłać pocztą elektroniczną na adres Mariana Ćmikiewicza (jako załącznik).

Aby uzyskać "wynik polecenia ipconfig…" należy otworzyć "okno DOS" (w zależności od wersji systemu operacyjnego albo uruchomić program command.com – Win98 albo cmd – nowsze) a później przez "schowek" można skopiować wynik jedgo działania…

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej

Uruchomiono Bibliotekę Cyfrową Politechniki Wrocławskiej. Na razie nie ma tam zbyt wielu książek (11 pozycji współczesnych w języku polskim i 25 w języku niemieckim wydanych przed rokiem 1945).

Większość książek publikowanych jest w formacje DjVu wymagającym zainstalowania specjalnego oprogramowania.

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.

Biblioteka cyfrowa znajduje się  pod adresem http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/