Wszystkie wpisy, których autorem jest Wojciech Myszka

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 maja 2013 (środa) o godz. 11:15 we Wrocławiu przy ul.Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Beaty ŁĘTKOWSKIEJ

na temat: "Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane własności stali gatunku B27 oraz 28MCB5"

Promotor:

dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr

Recenzenci:

1. prof. dr hab. inż. Jerzy NOWACKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2. dr hab. inż. Kazimierz GRANAT, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1 we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok. 3.5.1, bud. B-4 przy ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr

Energy Harvesting and Storage Europe 2013

main22171

Na odbywającej się w Berlinie Konferencji i Targach Energy Harvesting and Storage (17-18 kwietnia 2013) Zdobyliśmy nagrodę Best Poster Award za pracę Solid State Magnetic Phenomena and their Power Conditioners for Low Power Electronics poświęconą wykorzystaniu zjawiska magnetostrykcji do odzysku energii potrzebnej do zasilania urządzeń elektronicznych małej mocy.

Dr. Danielowi Lewandowskiemu i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Kreatorzy Innowacji

Dział Badań Naukowych zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją swoich badań pn. „Kreatorzy Innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikowalności kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Zgłoszenia dostępne na stronie projektu: www.kreatorzy.inbit.pl przyjmowane są listownie bądź osobiście (ul, Tęczowa 7, 53-601 Wrocław) do 30.03.2013 r. Ilość miejsc ograniczona (tylko 17 miejsc).
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie projektu lub pod nr tel. 71 717 11 19. Osoba do kontaktu – Asystent Regionalny Dorota Anna Kowalska: dorota.kowalska@inbit.pl

Zaproszenie

Na podstawie informacji z Działu Nauki.

 

Otwarcie budynku B1

Oficjalnie otwarcie przebudowanego gmachu B1, zaplanowano na czwartek, 14 marca na godz. 11.00 przy ul. Smoluchowskiego 25. Koszt projektu „Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2”, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wyniósł ponad 44 mln zł.

>Więcej informacji o samym projekcie może znaleźć na stronie: http://www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl/projekt_B1,1011.dhtml.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 marca 2013, (środa), o godz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Grzegorza LESIUKA

na temat:

"Degradacja mechaniczna i strukturalna XIX-wiecznych stali zgrzewnych"

Promotor:

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

1. prof. dr hab. inż. Ewald MACHA, prof. zw. – Politechnika Opolska

2. dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

3. prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI, prof. zw. – Politechnika Wrocławska

  Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, bud.A-1) we Wrocławiu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok. 3.5.1, bud B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

Podsumowanie roku 2012 na Politechnice Wrocławskiej

Po raz kolejny ukazało się podsumowanie roku na Politechnice Wrocławskiej.

W roku 2012 Politechnika Wrocławska zdobyła liczne wyróżnienia oraz uplasowała się na wysokich miejscach w prestiżowych rankingach. Ponadto rok 2012 obfitował w wyróżnienia dla pracowników uczelni oraz niezwykłe odkrycia naukowe, prezentujemy niektóre z nich.

Trzy kierunki studiów Politechniki Wrocławskiej znalazły się na liście 28 najlepszych kierunków w Polsce wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie przyznano: Wydziałowi Chemicznemu (Technologia Chemiczna), Wydziałowi Budownictwa Lądowego i Wodnego (Budownictwo) oraz Wydziałowi Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (Elektronika i Telekomunikacja).

Więcej na stronie WWW.

Przerwy w zasilaniu kampusu glównego

Dział Infrastruktury Technicznej informuje, że w związku z pracami na sieci elektroenergetycznej uczelni w dniach 5 i 6 stycznia nastąpią przerwy w zasilaniu Kampusu Głównego.W sobotę 5 stycznia w godzinach 1:30–6:00 – na okres od kilku do 30 minut – pozbawione zasilania będą  budynki A-1 do A-11, od B-1 do B-7 oraz B-9, B-11 i wyspa Szczytniki; D-2, D-3, H-4, C-5 i C-15;  C-7, C-8, C-14, C-13;  od C-1 do C-4, H-3, H-5, H-6, H-14, C-6, C-13, D-20, D-1, C-11 

W niedzielę 6 stycznia przerwy w zasilaniu, w podobnej kolejności, planowane są od godziny 18:00 do 21:00, również na okres od kilku do 30 minut.Dokładne godziny przełączeń zależą od zakończenia robót i uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A.

Zalecane jest wyłączenie oraz nie uruchamianie w tych dniach urządzeń, których praca nie jest konieczna lub można ją zaplanować w innym terminie.

Z powodu planowanych wyłączeń w terminie  4 stycznia, godz. 17 (piątek) do 7 stycznia (poniedziałek) niedostępne będą usługi świadczone przez Informatyzację Uczelni:

  • System Obsługi Studentów
  • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  • Systemy finansowo-księgowe
  • usługi sieciowe (sieć Intranet, VPN)
  • System zakupów i obiegu dokumentów 

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2012 (czwartek), o godz. 13:15 we Wrocławiu przy. ul. Smoluchowskiego 25, w sali 316, bud. B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Pawła GĄSIORA

na temat: "METODA MONITOROWANIA WYSOKOCIŚNIENIOWYCH ZBIORNIKÓW KOMPOZYTOWYCH NA PALIWA GAZOWE Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW ODKSZTAŁCEŃ CZUJNIKAMI ŚWIATŁOWODOWYMI"

Promotor:

dr hab. inż. Jerzy KALETA, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

1. prof. dr hab. inż. Małgorzata KUJAWIŃSKA, prof. zw. – Politechnika Warszawska

2. prof. dr hab. inż. Gabriel WRÓBEL, prof. zw. – Politechnika Śląska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud. A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego  (pok.3.5.1, bud. B-4), ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr

 

Ogłoszenie o konkursie SYMFONIA 1 na finansowanie projektów badawczych

Uprzejmie zawiadamiamy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił nabór do 1 konkurs w ramach Programu SYMFONIA 1.

Przedmiotem konkursu są międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, mających imponujący dorobek naukowy i prowadzących najwyższej jakości badania, których tematyka oscyluje między różnymi dziedzinami nauki, prowadząc do spektakularnych odkryć i otwierając tym samym zupełnie nowe perspektyw w nauce.
Tematyka międzydziedzinowego projektu badawczego powinna łączyć przynajmniej 2 spośród wymienionych obszarów badawczych:

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS);
  • Nauki Ścisłe i Techniczne (ST);
  • Nauki o Życiu (NZ).

Adresatem konkursu jest jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.